ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนในรูปแบบปกติ(On site) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
admin ( 2022-10-10 14:40:34)

ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและชุดวิชาเพื่อการจัดการเรียนการสอนตามแนว Outcome-based education เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา สามารถดูย้อนหลัง (Video Record) พร้อมนี้
admin ( 2022-07-22 11:46:25)

ฝ่ายวิชาการและวิจัยได้จัดอบรมการจัดทำแผนการสอน (Teaching Plan Training) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 สามาถดูย้อนหลังได้ดังไฟล์แนบ พร้อมนี้ (Video Record)
admin ( 2022-06-07 09:43:57)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง ขยายระยะเวลาการศึกษาให้นักศึกษาทุกระดับชั้น
admin ( 2022-03-11 10:39:20)

ดูทั้งหมด