หน้าหลัก     

ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทักษะทางวิชาการสำหรับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์

admin ( 2021-12-16 10:23:07)

ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เรื่อง ภาระงานคณาจารย์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมมาร์ธา บัทท์

admin ( 2021-10-20 09:50:19)

ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดสัมมนาเรื่อง "เปลี่ยน ปรับ การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้แบบออนไลน์" เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล

admin ( 2021-03-25 10:01:33)

ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง การนำข้อมูลเข้าระบบ CHECO

admin ( 2021-03-25 09:16:16)