หน้าหลัก     

การประชุมความร่วมมือในการจัดตั้งหลักสูตรศึกษาศาสตร์-ดนตรี ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมมาร์ธา บัทท์ มหาวิทยาลัยพายัพ

admin ( 2022-02-04 13:49:42)

ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทักษะทางวิชาการสำหรับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์

admin ( 2021-12-16 10:23:07)

ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เรื่อง ภาระงานคณาจารย์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมมาร์ธา บัทท์

admin ( 2021-10-20 09:50:19)