หน้าหลัก     

ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดสัมมนาเรื่อง "เปลี่ยน ปรับ การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้แบบออนไลน์" เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล

admin ( 2021-03-25 10:01:33)

ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง การนำข้อมูลเข้าระบบ CHECO

admin ( 2021-03-25 09:16:16)

สำนักงานศาสนกิจ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมอวยพรคริสต์มาสและมอบของขวัญเนื่องในเทศกาลแห่งความรักแก่บุคลากร ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2563

admin ( 2020-12-21 11:26:36)