หน้าหลัก      การอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน ผ่านระบบออนไลน์
หลักสูตรการฝึกอบรม Online (สำหรับใบประกาศนียบัตร)

  1. หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
                  - ลิงก์ วช. https://elearning-necast.nrct.go.th/
 
  1. หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   
                  - ลิงก์ ม.มหิดล https://mucerr-online-training.mahidol.ac.th/
 
  1. หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น มหาวิทยาลัยนเรศวร (สำหรับนักศึกษา) 
                  - ลิงก์ Thai Mooc https://thaimooc.org/course/THAIMOOC%3A%3Acourse--v1%3ANU-NU042-2020
 
  1. CITI Program : Research, Ethics, and Compliance Training 
                  - ลิงก์ https://about.citiprogram.org/


หลักสูตรอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยพายัพจัดการอบรม)

  1. วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน  2566  (เอกสารการอบรม)