หน้าหลัก      ศูนย์จัดการข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน 


ติดต่อ

  • เบอร์โทรศัพท์ 053-851478-80 ต่อ 337,338

  • อีเมลล์ : chiangmai947@gmail.com, chuenchit_t@payap.ac.th

  • แฟกซ์ หมายเลข 053-243591