หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ  2564