หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       แนวปฏิบัติในการจัดสอบวัดความรู้ระดับภาษาอังกฤษ (Placement Test) ประจำปีการศึกษา 2564

แนวปฏิบัติในการจัดสอบวัดความรู้ระดับภาษาอังกฤษ (Placement Test) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย ออกแนวปฏิบัติในการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Placement Test) ประจำปีการศึกษา 2564 ดังเอกสารแนบ