หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดสัมมนาเรื่อง "เปลี่ยน ปรับ การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้แบบออนไลน์" ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล

ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดสัมมนาเรื่อง "เปลี่ยน ปรับ การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้แบบออนไลน์" ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล

ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดสัมมนาเรื่อง "เปลี่ยน ปรับ การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้แบบออนไลน์" ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล
สำหรับผู้ที่ทำการลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น เอกสารประกอบการประชุมดังนี้
1. เอกสารหมายเลข 1
2. เอกสารหมายเลข 2