หน้าหลัก     

งานตำแหน่งทางวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ ได้เข้าศึกษากระบวนการทำงานในงานตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัย ฟาร์อีสเทอร์น

admin ( 2024-02-28 13:22:00)

ฝ่ายวิชาการและวิจัยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนาบุคลากร “เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมาดังรายละเอียดพร้อมนี้

admin ( 2023-11-09 09:27:11)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา 2565

admin ( 2023-10-03 08:50:19)

สำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมกับสำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล

admin ( 2023-06-23 16:31:10)

ฝ่ายวิชาการและวิจัยจัดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ขึ้นในวันที่ 26 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล

admin ( 2023-01-27 14:02:45)

ฝ่ายวิชาการและวิจัยจัดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล

admin ( 2023-01-26 10:53:08)

ฝ่ายวิชาการและวิจัยจัดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ขึ้นในวันที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล

admin ( 2023-01-24 15:24:56)