หน้าหลัก     

การประชุมความร่วมมือในการจัดตั้งหลักสูตรศึกษาศาสตร์-ดนตรี ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมมาร์ธา บัทท์ มหาวิทยาลัยพายัพ

admin ( 2022-02-04 13:49:42)