หน้าหลัก     

ฝ่ายวิชาการและวิจัยจัดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ขึ้นในวันที่ 26 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล

admin ( 2023-01-27 14:02:45)

ฝ่ายวิชาการและวิจัยจัดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล

admin ( 2023-01-26 10:53:08)

ฝ่ายวิชาการและวิจัยจัดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ขึ้นในวันที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล

admin ( 2023-01-24 15:24:56)

ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการเสวนา "เข้าใจงาน เข้าใจคน" ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมาร์ธา บัทท์ อาคารปัญญาจารย์

admin ( 2022-12-02 11:08:54)

ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้จัดโครงพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสำหรับอาจารย์เพื่อการผลิตผลงานทางวิชาการที่หลากหลายในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โดยออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

admin ( 2022-11-16 14:08:05)

ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้จัดอบรมการชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565 ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล อาคารศูนย์ทรัพยากรเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ

admin ( 2022-09-22 11:36:27)