หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ณ หอประชุม ดร. บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นประธานในพิธี กล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาท พิธีมอบเกียรติบัตรเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ที่ได้รับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50ขึ้นไป ได้รับ #เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และ แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 - 3.49ได้รับ #เกียรตินิยมอันดับสอง โดยมีนักศึกษาได้รับเกียรตินิยมทั้งสิ้น 575คน เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จำนวน 377 คน เกียรตินิยมอันดับสอง 198 คน