หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       สำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมกับสำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล

สำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมกับสำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล

งานตำแหน่งวิชาการ สำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมกับสำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัญจร (CMU Press Roadshow) เพื่อชี้แจงนโยบาย/แนวทางการสนับสนุนผลงานการตีพิมพ์หนังสือ ทางวิชาการ ในรูปแบบใหม่ที่ครอบคลุมงานวิจัย หนังสือ ตำรา วารสารวิชาการ ให้แก่คณาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ดร. สิงห์โต จ่างตระกูล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว