หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการเสวนา "เข้าใจงาน เข้าใจคน" ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมาร์ธา บัทท์ อาคารปัญญาจารย์

ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการเสวนา "เข้าใจงาน เข้าใจคน" ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมาร์ธา บัทท์ อาคารปัญญาจารย์

-