หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้จัดโครงพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสำหรับอาจารย์เพื่อการผลิตผลงานทางวิชาการที่หลากหลายในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โดยออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้จัดโครงพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสำหรับอาจารย์เพื่อการผลิตผลงานทางวิชาการที่หลากหลายในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โดยออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้จัดโครงพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสำหรับอาจารย์เพื่อการผลิตผลงานทางวิชาการที่หลากหลาย ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โดยออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting