หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       การประชุมความร่วมมือในการจัดตั้งหลักสูตรศึกษาศาสตร์-ดนตรี ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมมาร์ธา บัทท์ มหาวิทยาลัยพายัพ

การประชุมความร่วมมือในการจัดตั้งหลักสูตรศึกษาศาสตร์-ดนตรี ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมมาร์ธา บัทท์ มหาวิทยาลัยพายัพ

การประชุมความร่วมมือในการจัดตั้งหลักสูตรศึกษาศาสตร์-ดนตรี ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ