หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เรื่อง ภาระงานคณาจารย์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมมาร์ธา บัทท์

ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เรื่อง ภาระงานคณาจารย์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมมาร์ธา บัทท์