หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดสัมมนาเรื่อง "เปลี่ยน ปรับ การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้แบบออนไลน์" เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล

ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดสัมมนาเรื่อง "เปลี่ยน ปรับ การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้แบบออนไลน์" เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล

ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดสัมมนาเรื่อง "เปลี่ยน ปรับ การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้แบบออนไลน์" เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล วิทยากรบรรยาย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ