หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง การนำข้อมูลเข้าระบบ CHECO

ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง การนำข้อมูลเข้าระบบ CHECO

ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง การนำข้อมูลเข้าระบบ CHECO ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมมาร์ธา บัทท์