หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       สำนักงานศาสนกิจ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมอวยพรคริสต์มาสและมอบของขวัญเนื่องในเทศกาลแห่งความรักแก่บุคลากร ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2563

สำนักงานศาสนกิจ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมอวยพรคริสต์มาสและมอบของขวัญเนื่องในเทศกาลแห่งความรักแก่บุคลากร ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2563

สำนักงานศาสนกิจจัดกิจกรรม พร้อมมอบของขวัญคริสต์มาสให้กับหน่วยงานฝ่ายวิชาการและวิจย